DOKUMENTŲ
ARCHYVAVIMAS

PATIKIMOS ĮMONĖS DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS IR ARCHYVAVIMAS

DOKDATA ARCHYVAS

UAB „Dokdata“ teikia archyvavimo, dokumentų saugojimo, skenavimo, naikinimo bei konsultavimo paslaugas. Mūsų ilgametę patirtį turintys darbuotojai padės išspręsti visas problemas susijusias su Jūsų archyvu. Mes ne tik sutvarkysime archyvą, bet jei reikia, konsultuosime Jūsų darbuotojus bei kartu parinksime optimaliausią problemos sprendimo būdą.

APIE UAB DOKDATĄ


Įmonė susikūrė 2010 metais kaip UAB “Saugūs dokumentai”, o nuo 2014 metų veikia UAB “Dokdata” vardu. Savo klientams siūlome dokumentų archyvavimo, naikinimo, saugojimo, skenavimo ir konsultavimo paslaugas. Suburtas kvalifikuotas archyvarų kolektyvas leidžia atlikti darbus laiku ir kokybiškai.

NAUDINGA INFORMACIJA

DOKUMENTŲ SAUGOJIMO TAISYKLĖS

Patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-157

ELEKTRONINIO DOKUMENTO SPECIFIKACIJOS

Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintos elektroninio dokumento specifikacijos